Friday, 14 February 2014

က်ိန္စာ

စာေတြၿပန္ဖတ္ရင္း ေက်ာက္စာ၀န္ေတာ္စိန္ခိုရဲ ႔ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းကုိ ဖတ္မိပါတယ္။ အဲ႔အထဲကမွ သစၥာေတာ္ေပးအမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းကုိ ဖတ္မိေတာ႔........

လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း ပါ သစၥာေတာ္ေပးအမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းရဲ ႔ အေရးသားက ရွင္းပါတယ္။
အလြယ္တကူပဲ ဖတ္လုိ႔ရပါတယ္။
သစၥာေတာ္ေပးတဲ႔ၿပန္တမ္းမုိ႔ သစၥာခံသူေတြရဲ႔စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းတဲ႔ေနရာမွာ အာဏာသံ၊အမိန္႔ေပးသံကိုေပၚလြင္ေအာင္ေရးသားထားပါတယ္။

တၿခားအရာေတြေရးခ်င္ေပမယ္႔ က်ိန္စာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ပဲလုိ႔ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေတာ႔က်ိန္စာကုိပဲေၿပာရေအာင္။

ငါ႔ေက်ဇူးသစၥာေတာ္တိုင္းမတည္ဘဲ ေဖာက္ၿပန္ရင္ေလးအသေခၤ်နွင္႔ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီဆယ္ပါးအၿပား၃၀ၿဖည္႔ခဲ႔က်င္႔ခဲ႔ေသာ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ကုိေစာင္႔ေသာနတ္သတ္၍ေသေစ။

သြားေတာ္၄၀ စြယ္ေတာ္၄ေခ်ာင္း ညွပ္ရိုးေတာ္၁ေခ်ာင္းဓါတ္ေပါင္းရွစ္စရြတ္ကုိေစာင္႔ေသာတဲ႔နတ္ သတ္လုိ႔ေသေစ။

လက်္ာရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ၊ လက္၀ဲရံရွင္ေမာဂၢလန္စေသာ အသိတိရွစ္က်ိပ္ ရဟႏၱာအရွင္ၿမတ္တုိ႔၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္ကုိေစာင္႔တဲ႔နတ္ သတ္လုိ႔ေသေစ။

ဘုရားသခင္ေဟာေတာ္မူေသာ ၀ိနည္း၅က်မ္း၊သုတ္သုံးက်မ္း၊ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္း၊ ပိဋကတ္သံုးပံု ဓမၼကၡႏၱာအေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္က်မ္းကုိေစာင္႔ေသာနတ္လည္း မေနနုိင္ဘဲသတ္ေစ။

သာမေဗဒင္ ယဇုေဗဒင္ ဣရုေဗဒင္ အထဗၺနေဗဒင္စတဲ႔ ေဗဒင္၄ပံုကိုေစာင္႔ေသာနတ္လည္း သတ္ေစ။
သာသနာေတာ္ငါးေထာင္ကို ေစာင္တဲ႔နတ္လည္းသတ္ေစ။

ကၽြန္းႀကီး၄ ကၽြန္း၊ ကၽြန္းငယ္နွစ္ေထာင္စတဲ႔ကၽြန္းအေပါင္းကိုေစာင္႔တဲ႔နတ္လည္းသတ္ေစ။

ၿမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ၿမစ္ငယ္ငါးရာ၊ အင္းအုိင္ေခ်ာင္းေၿမာင္းအေပါင္းကိုေစာင္႔တဲ႔နတ္လည္း မေနဘဲ သတ္ေစ။

ဟိမ၀ႏၱာ ေတာသံုးေထာင္အပါ အာကာသကုိအစိုးရတဲ႔နတ္၊ ဗိႆနိုးနတ္၊ ဘုတ္ၿပိတ္နတ္လည္း မေနဘဲ သတ္ေစ။

ထို႔ၿပင္ နတ္အမ်ားသတ္၍တာေတာင္ မေသေသးဘဲေသြးခဲေသြးနက္ ပြက္ပြက္ထြက္၍ ကုိယ္လက္ေၿပာင္းၿပန္ ေသြးခဲအန္၍ ေသေစ။

ေဘးရွစ္ပါး ဒဏ္၁၀ပါးေႀကာင္႔လည္း လတ္လတ္ခ်က္ခ်င္းေသေစ။

သားစဥ္ေၿမးဆက္ ဥစၥာပစၥည္းလည္း မႀကာခဏပ်က္ဆီးၿပီး ဆီးမီးတန္ေဆာင္ တံုးသြားသကဲ႔သို႔  အကုန္မႀကြင္းမက်န္ပ်က္ဆီးၿခင္းသို႔ေရာက္ေစ။

ဒါမွမဟုတ္ ေရလမ္းခရီးသြားရင္လည္း ေရသတၱ၀ါဆယ္ကုေဋရွိတဲ႔အထဲမိေက်ာင္း၊လင္းပိုင္၊ ေနာက္ဆံုး ညံသတၱ၀ါအထိ စားၿခင္းခံရၿပီးေသေစ။

ကုန္းလမ္းခရီးကသြားရင္လည္း သစ္၊က်ား၊ဆင္၊ရဲ၊စိုင္ စတဲ႔ ကုိးကုေဋေသာ သတၱ၀ါတုိ႔စား၍ ေသေစ။
ေၿမြေပြး၊ေၿမြေဟာက္၊ ငန္းက်ား၊ ငန္းေၿပာက္အပါ၀င္ ေပါက္၍ေသေစ။

အဲ႔လို နတ္ေတြကသတ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ေသ၊ ဒါမွမဟုတ္ သတၱ၀ါေတြစားၿခင္းခံရကာ ေသၿပီးေနာက္
ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၊ ငရဲငယ္တစ္ရာနွစ္ဆယ္႔ရွစ္ထပ္၊တိရႏၱာန္ၿပိတၱာ အသူရကယ္အပါယ္၄ပါးအထိ ေရာက္ေစ။

ထို႔ေနာက္ ငရဲကလြတ္လာလုိ႔ လူၿပန္ၿဖစ္ခဲ႔ရင္လူခ်င္းမတူ ႏူၿဖဴႏူဆြတ္ မုန္ညွင္းပြတ္အဆင္း ခရုသင္းစြဲၿပီး ဘက္သကပ္ ဘက္သၿခာ အနာလည္းစြဲေစ။

ထို႔ၿပင္ မိခင္ ဖခင္လုိ႔ဘယ္ေလာက္ပဲၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ေခၚေစကာမူေကြးေသာလက္မဆန္႔ခင္ ဆန္႔ေသာလက္မေကြးခင္ ေသေစ။

ဒါ႔အၿပင္ မင္းၿပစ္မင္းဒဏ္ အမတ္ဗိုလ္ပါတုိ႔၏အၿပစ္စြဲရာကေနေၿခလက္မၿပတ္တၿပတ္ လည္ဦးေခါင္းလည္း ေထာင္းေထာင္းေႀကၿပီး လတ္တေလာခ်က္ခ်င္းေသေစ။

မဟာသမုဒၵရာပင္လယ္ၿပင္ႀကီးတြင္သေဘၤာႀကီးေမ်ာပါပ်က္ဆီးသလိုအစိတ္စိတ္အၿမြာၿမြာကဲြေသေစ။
၀ါဂြမ္းတစ္လွည္းကုိမီးဖုတ္ေသာ လက္တစ္ဆုတ္စာမွ်မရသလိုၿဖစ္ေစ။

သားစဥ္ေၿမးဆက္ ေက်းကၽြန္အဆံုး အဆင္းရဲႀကီးဆင္းရဲၿပီးခြက္စြဲကာ စားခ်င္သမွ် ေတာင္းစားရာဘ၀က်ေရာက္ လူလည္း အလွတရားမရွိဘဲ လူၿပိတၱာ ၿဖစ္ေစ။

ေနာက္ဆံုး ရွိရွိသမွ် အရာေတြနဲ႔က်ိန္စာတုိက္လုိ႔အားမရဘဲ
မင္းအနႏၱသူေက်ာက္စာပါ ကိ်န္ဆုိၿခင္းကဲ႔သို႔ ထင္းကိုမီးေလာင္ရာ တစစ တုိသလို တိုေစ။

ဆိုၿပီး က်ိန္ဆုိၿခင္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္ထားတယ္။

ဒီ က်ိန္စာက ေက်ာက္စာပါ က်ိန္စာမဟုတ္ဘူး။ အမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းက က်ိန္စာၿဖစ္ေတာ႔ ရြတ္ဆုိသူ နားေထာင္သူေတြရဲ႔ စိတ္ကို
ေႀကာက္ရြံ ႔ထိတ္လန္႔ေအာင္ေရးထားတာေတြ႔ရတယ္။အေႀကာင္းအရာေတြကိုပံုစံတူထပ္ကာထပ္ကာေရးၿခင္းအားၿဖင္႔ သစၥာကုိမေဖာက္ၿဖစ္ဘဲ အမွတ္ရေနေအာင္ေရးသားထားတာေတြ႔ရတယ္။
အဘက္ဘက္ကဘယ္လုိမွ ရုန္းလုိ႔မရ လြတ္လမ္းမရွိေအာင္ကိ်န္ဆုိထားတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းပါ သစၥာေတာ္ေပးအမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းကုိဖတ္ရင္း ေအာက္ဆံုးက်ိန္စာမွာ မင္းအနႏၱသူက်ိန္ဆိုသလို ဆုိတဲ႔အသံုးပါလာပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ မင္းအနႏၱသူကဘယ္လုိက်ိန္လည္းဆုိတာကုိ လိုက္ေလ႔လာႀကည္႔ေတာ႔ ............

ကုိယ္ကပဲညံ႔တာလားေတာ႔မသိဘူး က်ိန္စာကုိမေတြ႔ဘဲ ဆုေတာင္းစာပဲေတြ႔တယ္......

ဒါနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း က်န္တဲ႔ေက်ာက္စာေတြက က်ိန္စာေတြကုိ ဆက္ဖတ္ႀကည္႔ေတာ႔............

ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာထဲက ထင္ရွားေက်ာ္ႀကားတဲ႔ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာမွာ

ငါ႔ေနာင္အား ငသာလည္ေဂါင္၊ ငါမႅိယ္လည္ေဂါင္၊ငအဆုယ္လည္ေဂါင္၊ သူတစ္ထူလည္ေဂါင္၊ ဣယ္ပုရွာအာ ငာလွဴခသု ေက်ာန္ အနွိပ္အစက္ေတယ္မူမုကာ။အရိမိတၱယာပုရွာသၡင္အဖူရစိယ္။

ဆိုၿပီး က်ိန္စာကုိတိက်ေအာင္ေရးၿပီးငါလွဴခဲ႔တဲ႔အလွဴနဲ႔တကြကၽြန္တုိ႔ကိုဖ်က္ဆီးခဲ႔ရင္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားသခင္ကိုမဖူးေစ ဟု ရိုးရိုးပဲက်ိန္ဆိုခဲ႔တာေတြ႔ရတယ္။ 

ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာထဲကပဲ တူရြင္းေတာင္ဘုရားေက်ာက္စာထဲမွာေတာ႔
အလွဴရွင္က သူလွဴခဲ႔တဲ႔အလွဴကိုဖ်က္သူဟာမိမိေဆြမ်ိဳး၊ သားေၿမးၿမစ္ၿဖစ္ေစ သူစိမ္းၿဖစ္ေစ မခြဲၿခားဘဲ ညီတူမွ်တူအၿပစ္ခံေစရန္

သာမိႅယ္(တြ)င္လေညၠာင္ သုလေညၠာင္ လုစမုကာအ၀စိယ္ကာအာထက္ လုစ(မု)ေသာကာ ႀသက္ဖႅစ္စိယ္သာေတ။

ဆိုၿပီး သားပင္ၿဖစ္ေစ သူတစ္ပါးၿဖစ္ေစအလွဴကိုလုစားလွ်င္ အ၀ီစိကားအထက္ လုစားသူကေအာက္ၿဖစ္ေစ လို႔က်ိန္ဆုိခဲ႔တယ္။ ဒီေက်ာက္စာမွာေတာ႔ပုဂံသားတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာကိုနားလည္ၿပီး အ၀ီစိငရဲကိုေႀကာက္ရြံ ႔တဲ႔ ခံစားမွဳကိုေတြ႔ရမွာပါ။

ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာထဲက ထင္ရွားတဲ႔ ေညာင္ရမ္းႀကီးသမီးေက်ာက္စာ( ေၿမာက္ဘက္ေက်ာက္ခ်ပ္ ) မွာေတာ႔ ကိ်န္စာက အဆင္႔ၿမင္႔လာတာေတြ႔ရတယ္။

ေညာင္ရမ္းႀကီးသမီးက ခင္ပြန္းၿဖစ္သူကကၤသူအနိစၥေရာက္ၿပီး သံုးရက္ေၿမာက္မွာအလွဴႀကီးေပး ေရစက္သြန္းခ်အလွဴၿပဳပံုကိုေရးထိုးတာၿဖစ္တယ္။ဒီေက်ာက္စာမွာအလွဴၿပဳရၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္၊အလွဴပစၥည္းစာရင္း၊ အလွဴၿပဳပံုအဆင္႔ဆင္႔ကိုေရးထိုးထားၿပီး၎လွဴထားေသာေက်ာင္း၊လယ္နွင္႔ကၽြန္တုိ႔ကိုလုယက္ဖ်က္ဆီးသူသည္

လုစလတ္ေသာ နုိင္ထက္ဖ်က္ဆီလတ္ေသာသူကာ။မႅစ္ႀသက္ဖက္မွေသာ ေကႅာက္စာတြင္ ဖုန္မႀကီစိယ္ အသက္မရွည္စိယ္သေတ။ဟုသကစေသာ မ်ာစြာေသာ ငာကိန္ေသာအကိန္သင္ရုယ္။ ဥိေခာထၤာရာမသီ ပ်က္စီၿပဳႏၱီရုယ္ နွစ္မကူ လမပႅန္ ႀကီစြ၂ေသာ ဖိုယ္ဖ်ံေရာက္ရုယ္သိယ္စိယ္သေတ။

ဟု လုစားေသာသူ နုိင္ထက္ဖ်က္ဆီးေသာသူကားဘုန္းမႀကီးပါေစနွင္႔၊ အသက္မရွည္ပါေစနွင္႔ စသၿဖင္႔ ေၿမာက္ဘက္ရွိေက်ာက္စာတြင္ရွိ သူက်ိန္ထားေသာအက်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာသင္႔၍ ဦးေခါင္းထားရာ မသိပ်က္ဆီးၿပဳန္းတီးပါေစ။ နွစ္မကူးလ မၿပန္႔ႀကီးစြာစြာေသာေဘးသင္႔ေသပါေစ။လုိ႔က်ိန္ဆုိခဲ႔တာေတြ႔ရမယ္။

ေညာင္ရမ္းႀကီးသမီးေက်ာက္စာ (ေတာင္ဘက္ေက်ာက္ခ်ပ္) မွာလည္း က်ိန္စာတစ္မ်ိဳးကိုထပ္ေတြ႔ရေသးတယ္။
ေတာင္ဘက္ေက်ာက္ခ်ပ္ကက်ိန္စာက ပိုစိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းတာေတြ႔ရတယ္။

ငာဆုယ္တြက်ၤင္လည္ေကာင္ ငသၡိင္မင္ဧအဆုယ္တြင္က်င္လေညၠာင္ပႅသူၤလည္ေကာင္ ရဟန္လည္ေကာင္ လူလည္ေကာင္ မိယၼ္လည္ေကာင္ ေယာကၠ်ာလည္ေကာင္။ လုစလတ္ေသာ နုိင္ထက္မူလတ္ေသာသူကာ။လူတြင္ဖုန္မႀကီစိယ္ အသက္မရွည္စိယသေတ။ မိဖိုယ္ ရိယ္ဖိုယ္ မုႀကိဳင္ပုဆိန္ဖုိယ္ ဆင္ဖိုယ္ၿမင္ဖိုယ္ ၿမဳယ္ဖိုယ္ သစ္ကႅာလ၀ံဖိုယ္ သမာကုရွယ္မတတ္ ရ ်ာေသာအနာဖိုယ္ႀကီစြာ၂ လွ်သၤရုၤယ္ဖတၱလတ္သိယ္စိယ္သေတ။သုခဲအန္ရုယ္သိယ္စိယ္သေတ။ သိေယ္ာသေလ အ၀ိစိယ္မည္ေသာ ၿငယ္ႀကီလွ်က်ၤက္စိယ္သေတ။ ပုရွာအဖႅစ္၂ေလမဖူစိယ္သေတ။ႀကံမာအာ လူဖႅစ္ၿငာတံုေသာေလ။ ႏူေသာ၀ယ္ေသာ ကီေသာကန္ေသာ နာပေသၤာ အေသာရူေသာ ထံုလွီေသာ ၿခိယ္လက္တို၀္ေသာနာနွာေခာင္တို၀္ေသာ ပုဆို၀္ၿခံလည္လွ်င္ပတ္ရုယ္ ဖုန္စေသာေလ မစာရတတ္ေသာ လူတြင္သူမခံေသာႀကံမာခံေသာ လူၿပိတၱာလွ်င္ ဖႅစိၥယ္သေတ။ မိႅယ္ႀကီကံဖာကာအထက္ အယင္လုစေသာသူကာ ႀသက္ဖႅစၥိယ္သေတ။

ဟု “ ငါ႔အေဆြလည္းေကာင္း၊ ငါ႔ခင္ပြန္း၏အေဆြလည္ေကာင္း၊ၿပင္လူလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းလည္းေကာင္း၊လူလည္းေကာင္း၊ မိန္းမလည္းေကာင္း၊ေယာက္်ားလည္းေကာင္း၊လုစားလတ္ေသာ၊နုိင္ထက္မူလတ္ေသာသူကားလူတြင္ဘုန္းမႀကီးေစ အသက္မရွည္ေစသေတး။ မင္းေဘးသင္႔ေစသေတး၊ မီးေဘး၊ေရေဘး၊မိုးႀကိဳး ပုဆိန္ေဘး၊ဆင္ေဘး၊ ၿမင္းေဘး၊ ေၿမြေဘး၊ သစ္က်ားလူ၀ံေဘး၊ ဆင္ေဘး၊ သမားကု၍ မတတ္ရာေသာအနာေဘးႀကီး စြာစြာလွ်င္သင္႔၍ေသေစသေတး။ ေသြးခဲအန္၍ေသေစသေတး။ ေသေသာ္အ၀ီစိ ငရဲႀကီး၌ က်က္ေစသေတး။ ဘုရားအၿဖစ္ၿဖစ္လည္းမဖူးေစသေတး။ ကုသိုလ္ကံႀကမၼာအေလ်ာက္ လူၿဖစ္ၿငားတံုေသာ္လည္း ႏူေသာ ၊ ၀ဲေသာ ၊ က်ိဳးေသာ၊ကန္းေသာ၊ နားပင္းေသာ၊ အေသာ၊ ရူးေသာ၊ တံုလွီေသာ၊ ေၿခလက္တုိေသာ၊ နား၊နွာေခါင္းတိုေသာ၊ပုဆိုးႀကမ္းလည္လွ်င္ပတ္၍ ဖုန္း(ေတာင္း)စားေသာ္လည္း မစားရတတ္ေသာ လူၿပတၱာလွ်င္ၿဖစ္ေစသေတး။ေၿမႀကီးကမၻာကားအထက္ အယင္လုစားေသာလူကား ေအာက္ၿဖစ္ေစသေတး။

ဆုိၿပီး က်ိန္စာမွာတိုတိုနဲ႔ အခ်က္လက္စံုလင္စြာက်ိန္ဆိုထားတာကုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ပုဂံေခတ္ ဥဇနာမင္းလက္ထက္ အသ၀တ္ဓမၼာသခၤ်ိဳင္းဂူဘုရားေက်ာက္စာမွာလည္းထူးဆန္းတဲ႔က်ိန္ဆိုနည္းကိုေတြ႔ရပါတယ္။
(ေက်ာက္စာမူရင္းရွာမရလုိ႔ ဒီေနရာမွာမူရင္းကိုထည္႔မၿပနိုင္တာ နားလည္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။)

အသ၀တ္ဓမၼာအမတ္ကြယ္လြန္ေတာ႔ ဇနီးၿဖစ္သူေစာလွ၀န္းက သခ်ၤ ိဳင္းဂူဘုရားတည္ၿပီးအလွဴၿပဳေပးတဲ႔မွတ္တမ္းၿဖစ္ပါတယ္။
လွဴဒါန္းထားတဲ႔အလွဴကိုဖ်က္ဆီးသူကား

ေဒ၀ဒတ္ခံရေသာ ငရဲထက္ဆိုးေသာ အဆအရာ အဆရာအေထာင္အဆအသိန္း တေၿပာင္းၿပန္ၿပန္ ငရဲက်ပါေစ။
လွဴထားေသာလယ္ကုိစားရသည္ရွိေသာ္ ေယာက်္ား၊မိန္းမတုိ႔သည္အလ်ားအနံ အရပ္၆၀ အသြားထူသည္႔ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးမွာ ခါးတိုင္ေအာင္ နစ္ေနေသာ ေရလဲမရအစာလဲမရလွ်ာငါးလံထြက္၍ခံေစ

ဟု ေႀကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ႔က်ိန္ဆုိနည္းကုိေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါေတြကေတာ႔ ပုဂံေခတ္တစ္ေခတ္တည္းရဲ ႔ ေက်ာက္စာပါ က်ိန္စာမ်ားပါ။ ပင္းယေခတ္၊ အင္း၀ေခတ္ ေက်ာက္စာေတြမွာလည္း က်ိန္စာေရးထိုးတဲ႔ဓေလ႔က ရွိပါတယ္။
စာအုပ္အခက္အခဲေႀကာင္႔ ထည္႔မေရးေတာ႔ပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းကုိဖတ္ေနရင္း  ဒီက်ိန္စာကုိဖတ္မိၿပီးသကာလ ထား၀ယ္ေဒသဘက္မွာ လယ္ယာမဲ႔သြားတဲ႔
လယ္သမားေတြရဲ ႔ လယ္ေၿမသိမ္းလိုက္တဲ႔သူေတြအေပၚ က်ိန္ဆိုတဲ႔သတင္းကိုသတိရသြားတယ္။ က်ိန္ဆုိတယ္ဆုိတာေရွးယခင္ေခတ္က ေက်ာက္စာေတြမွာပဲေတြ႔ရတဲ႔ အမွဳကိစၥပါ။
ေရွးေခတ္ ပုဂံေခတ္ကစလုိ႔  ဘုရားတစ္ဆူ၊ အလွဴတစ္ခု ၿပဳလုပ္ၿပီးသြားရင္  ေက်ာက္ထက္မွာမွတ္တမ္းတင္ေရးထိုးရင္း အလွဴကုိေရရွည္တည္တံ႔ေစရန္မွတ္တမ္းတင္ေလ႔ရွိတယ္။ ဒီလိုမွတ္တမ္းတင္တဲ႔ေနရာမွာလည္း အလွဴရွင္ရဲ႔အမည္၊
အလွဴၿပဳလုပ္တဲ႔ခုနွစ္၊ ေရးထိုးတဲ႔ခုနွစ္၊အလွဴၿပဳလုပ္ရၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ အလွဴၿပဳလုပ္ပံုအဆင္႔ဆင္႔၊ အလွဴစာရင္း၊ အလွဴၿပဳၿပီးေနာက္ဆုေတာင္း နဲ႔ ဒီအလွဴကိုဖ်က္ဆီးသူေတြမေပၚေအာင္ ကိ်န္စာေရးထိုးၿပီး ထားခဲ႔ႀကတယ္။
ဒါေႀကာင္႔လည္း ယခုေခတ္အခ်ိန္ထိ ေက်ာက္စာပါအခ်က္လက္ေတြကုိ ေလ႔လာလုိ႔ရေနတာပဲေလ။
ကိ်န္စာကုိေလ႔လာႀကည္႔ရင္ ၿပဳခဲ႔တဲ႔အလွဴကိုမဖ်က္ဆီးေအာင္၊ ဖ်က္ဆီးမခံရေအာင္ ေနာင္ေရရွည္တည္တံ႔ေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးထိုးခဲ႔တာေတြပါ။
ခုတေလာဖတ္ၿဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ကိ်န္စာတိုက္ၿခင္းကေတာ႔မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ႔အရာကိုမတရားသိမ္းယူၿခင္းခံရတဲ႔အတြက္ေႀကာင္႔ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရနဲ႔သက္ဆိုင္သူကိုက်ိန္စာတုိက္ၿခင္းၿဖစ္ေနတယ္။
ေႀသာ္……..ေခတ္ႀကီးေၿပာင္းလာတာနဲ႔အမွ်အယူအဆ အေလ႔အက်င္႔ေတြပါ ေၿပာင္းလဲလာပါလားလုိ႔ေတြးမိေနရင္း..............


၀န္ခံခ်က္............
နားလည္သေလာက္မွတ္ထားသေလာက္ပဲ ေလ႔လာထားတဲ႔ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွ်ၿဖစ္ပါတယ္။ တတ္လြန္းလုိ႔ ေရးထားၿခင္းမဟုတ္ရပါ။ ထုိ႔ေႀကာင္႔ အမွားမ်ား ပါခဲ႔ပါက ကၽြန္မ မဂ်ီးဂါေယာင္း၏ ညံ႔ခ်က္သာၿဖစ္ပါေႀကာင္း.............

ေႏြမိုးေဆာင္း
၁၄.၂.၂၀၁၄
မနက္၂နာရီတြင္ေရးသားၿပီး၍
ေန႔လည္ ၁နာရီတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးသည္။

No comments:

Post a Comment